Motor Arızaları


Supap Arızaların Belirtileri :

Bir motorda supapların kaçırmaya başladığı şu durumlardan anlaşılır.

1. Egzost' dan mavi duman çıkar, yağ sarfiyatı artar.
2. Motor gürültülü çalışır ve çekiş düşer.
3. Motor ilk çalışmayı ya hiç yapmaz, veya rölanti devrinde düzensiz çalışır.
4. Emme manifoldunda geri ateşleme meydana gelir.


Yukarıda sayılanlar zaman içinde meydana gelen olaylardır. Bunlar gözlendiği taktirde kapak revizyonu kaçınılmaz olur.

Supaplardan birinin veya bir kaçının ani kopması, kopan kısmın kapak ile piston arasına sıkışması nedeni ile motor kilitlenir, krank mili dönmez. Bu durum motorda çok ciddi hasarlar meydana getirir. Böyle hallerde motoru zorlamamalı, derhal revizyona alıp arızanın nedeni tesbit edilmelidir. Bir supabın malzeme ve üretim hatasından dolayı kırılması nadir rastlanan bir olaydır. Yapımcısı ve malzemesi belli olmayan supaplar bunun dışındadır. Ani hasarlanmalar çoğu kez aşırı yüklemeden dolayı aşırı ısınma, motor devrinin aşırı artması, sürekli motor freni kullanımı veya pistonun herhangi bir nedenle supaplara değmesi sonucunda meydana gelmektedir.

Supap Arızaları ve Sebepleri

Supaplar, malzeme, imalat, montaj ve kullanım hatalarından dolayı normal ömrünü doldurmadan veya aniden hasarlanabilirler.
Aşağıdaki arızalar ve nedenleri araştırılırken, malzeme ve imlatta kusur olmadığı nazara alınmıştır.
İstisnalar dışında, genelde supap arızalarının birinci revizyondan sonra başladığı gözlenmiştir. Zira yeni bir motorda tüm sistemler yenidir ve en yüksek verimle çalışmaktadır. Bu kitabın amacı, birinci ve daha sonraki revizyonlarda dikkat edilmesi gereken hususları belirtmektir.
-Supap kafasında ve sapında karbon birikimi
-Kafa üzerinde çukurlaşma
-Oturma yüzeyinin bozulması ve yanması
-Kafa altında yüzey ve şekil bozulması, kafa bitiminde incelme ve
-Kafanın kırılması ve kopması
-Supap sapının gayd içinde sıkışması
-Tırnak ve tırnak altı bölgesinden kırılma sapta bölgesel aşınma
-Sap ucunda ezilme ve çatlama
-Bir kategori seçin ve üzerine tıklayın.
 
 Supap mekanizması ile ilgili tavsiye edilen değerler :

- Bir supapta en önemli ölçüler, sap çapı, kafa çapı, kafa kenar kalınlığı ve oturma yüzeyinin salgısıdır. Gayd' da ise delik çapı, dış çap ve boy ölçüsüdür.
- Kapak revizyonu esnasında sap-gayd arasındaki boşluk orijinal boşluğunun % 40 ını aşmışsa supap ve gayd değiştirilmelidir.
- Supapta kafa kenar kalınlığı tavsiye edilen en alt ölçünün altına düşmemelidir.
- Sap-gayd arasındaki çalışma boşluğunun katalog değerini bulamıyorsanız, sap çapını ölçünüz, emmelerde bu ölçüyü 0,004 veya 0,007 ile, egzostlarda 0,0075 veya 0,009 ile çarparak vereceğiniz en alt ve en üst boşluk değerini yaklaşık olarak bulabilirsiniz.

 Gaydın kapaktaki sıkılığı:

 Emmelerde 0,025 ile 0,075 mm. arasında,

 Egzostlarda 0,05 ile 0,10 mm. arasında olmalıdır.

 Delikler bu sıkılıkların en az % 50 'sini vermelidir.

 Daha fazla genişlemişse, bu sıkılıkları sağlayacak farklı gayd kullanınız.

- Supap sap ucunu 0,2 mm. den fazla taşlamayınız. Taşlarken dikliğine ve yüzey pürüzlülüğüne dikkat ediniz.
- Supap yayları orijinal gerginliklerinin % 10 unu kaybetmişse kullanmayınız. Yay dikliğindeki sapma, 25 mm.de 0,8 mm.yi geçmemelidir.
- Kapak yüzeyindeki çarpılma, çapraz olarak kontrol edildiğinde en fazla 0,15 mm. olmalıdır. Daha fazla ise taşlayınız. Bir kaç kez taşlanan kapaklarda kalınlığın min. değerin altına düşmemesine dikkat ediniz.

Dökümanlar